ICR / OCR Çözümleri

Çek, senet, fatura ve sınav kâğıtları başta olmak üzere her türlü doküman üzerinden OCR, ICR, CHR BCR, OMR, MICR teknolojilerini kullanarak bütün verilerin kâğıt ortamından elektronik ortamına aktarılması konusunda uzmanlaşmıştır.

Özellikle finans sektörü ve kâğıt kullanımının yoğun olduğu üniversiteler, kamu kuruluşları, hastaneler başta olmak üzere her sektördeki kurum ve kuruluşların;

  •     Çek üzerindeki manyetik mürekkep, makine yazısı ve el yazılarının okunması,
  •     Fatura üzerindeki firma ve tutar bilgilerinin okunması,
  •     Sınav kâğıtları üzerindeki öğrenci bilgisi ve cevap şıklarının okunması,

ve benzeri belgelerin üzerindeki her türlü yazı, işaret, barkod, manyetik mürekkep karakterlerini, vb. elektronik ortama doğru ve kontrollü bir şekilde istenen formatta (xml, csv, txt, herhangi bir veritabanına) otomatik olarak aktarılması projelerini gerçekleştirmektedir.

Maraton Arşiv firması; Türkiye temsilcisi olduğu Canon, Seac, Walther ve Reiner çek tarayıcılarla birlikte taranan imajlar üzerinden çek üzerinden ICR, OCR, CHR ve MICR teknolojilerini kullanarak çek no, keşideci, tarih, tutar gibi bilgilerin okunması üzerine projeler gerçekleştirmektedir.