Servis Büro

Yüksek adetlerde fiziksel dokümana sahip firmaların, dokümanlarının fiziksel olarak tasnif edilip, ayrıştırılıp, özel doküman tarayıcılar vasıtasıyla taranıp, belge veya dosya bazında indekslenerek uzman personeller vasıtasıyla elektronik ortama aktarılması çalışmasına servis büro hizmeti denmektedir.

Bu işlerde kullanılan donanımlar yüksek maliyetli profesyonel cihazlar olmakta, dolayısıyla servis büro hizmetinden faydalanan firmalar bu cihazlara verilecek maliyetten tasarruf sağlarlar.